Kontakt

JANEX INT s.r.o.
Sokolská 62/686, P.O. BOX 28            
96001 Zvolen 
Slovenská republika

Tel/Fax: +421 455 361 692
mobil:    +421 915 615 805  
e-mail: janex@janexman.com
                            
IČO: 45953040
DIČ: 2023167520
IČ DPH: SK2023167520
Zápis v obch. registri: OR OS Banská Bystrica
Číslo zápisu: odiel Sro, vložka 28199/S

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4800 7863
SWIFT / BIC / CODE: TATRSKBX

 

 

 

Kategórie

Menu

Košík